Takk for støtten til El Mirador

Tusen takk for alle som var med å støttet årets misjonsprosjekt. Under Øygospel ble det til sammen samlet inn 73 100kr, som vi kunne sende videre til El Mirador for bygging av ungdomsskole.

I denne videoen kan du se 6. klassingene som er de første eleven som får starte på ungdomsskolen:

Planleggingen av ungdomsskolen er nå i full gang, og arbeidet starter medio oktober. Prosjektet er blitt så velsignet at de nå også kan bygge flere klasserom en det som var tenkt i utgangspunktet.

 

I slutten av august ble alle foreldrene til 6.klassingene invitert til informasjonsmøte om fremdriften, og foreldrene ble svært glade for at de nå vet at ungdomsskolen blir bygget.

 

Du kan fortsatt støtte prosjektet ved å vippse #517125

eller du kan bli fast giver