Program


Øygospel 2023

 

 

TORSDAG 25.MAI

 

17:30 // Matsalg & mingling

 

18:00 // MØTE med Johnny Omdal

 

PAUSE // MATSALG & MINGLING

 

KONSERT // Bethel Music

FREDAG 26. MAI

 

18:30 // Matsalg og mingling

 

19:00 // MØTE med Johnny Omdal

 

PAUSE // MATSALG & MINGLING

 

KONSERT // Lindy Cofer

LØRDAG 27. MAI

 

THE SEND

SØNDAG 28. MAI

 

10:30 // DØRENE ÅPNER

 

11:00 // MØTE
Samarbeid mellom Øygospel, Flekkerøy menighet, Flekkerøy misjonsmenighet og Flekkerøy bedehusforsamling

 

MATSALG OG KIRKEKAFFE