Program


Øygospel 2023

 

 

TORSDAG 25.MAI

 

17:30 // DØRENE ÅPNER

 

18:00 // MØTE - ToBeAnnounced

 

PAUSE // MATSALG & MINGLING

 

KONSERT // ToBeAnnounced

FREDAG 26. MAI

 

18:30 // DØRENE ÅPNER

 

19:00 // MØTE - ToBeAnnounced

 

PAUSE // MATSALG & MINGLING

 

KONSERT // ToBeAnnounced

LØRDAG 27. MAI

 

THE SEND

SØNDAG 28. MAI

 

10:30 // DØRENE ÅPNER

 

11:00 // MØTE - ToBeAnnounced

 

MATSALG OG KIRKEKAFFE