Årets misjonsprosjekt


I år har vi valgt å støtte arbeidet til to lokale helter – Bjørn og Anne Marie Pettersen. De gjør et viktig og livsforvandlende arbeid i Gambia og Kenya.

Dreamland Mission Hospital update 2016

If you want to get a better feel in under 6 minutes of how far DMH has come and what impact it is having, watch this video. Fabulously put together. If you would like to contribute towards the cause, you can do so now via the donate button on the page or through the links provided in the video. Thanks for watching and let us know your thoughts.

Publié par Icfem Dreamland Mission Hospital sur vendredi 29 Janvier 2016

“Vi har to land i Afrika hvor vi ønsker å vise Jesu kjærlighet på en praktisk måte. I Gambia arbeider vi sammen med lokale UIO folk med arbeid i slummen for å gi skolegang, bedre helse gjennom vannforsyning i tillegg til at vi legger til rette og opererer de med leppe-ganespalte. Det andre landet er Kenya, hvor vi er langt ute i bushen på et lite misjons-sykehus der vi har fokus på leppe-ganespalte operasjoner. Leppe-ganespalte operasjoner er gratis, men det er andre livsnødvendige operasjoner vi hjelper med. Det er for de fattigste av de fattige vi rekker ut en hånd til og de barna som har et funksjonstap betaler vi skolegang for. Alt dette arbeidet er frivillig ulønnet arbeid”

For å støtte arbeidet kan du bruke Vipps eller nettbank, vi vil også samle inn penger til prosjektet under festivalen.

Vipps: 16009
Kontonummer: 3000.15.70737 (merk transaksjon med “misjonsprosjekt”.)